10 Ιουλίου 2024, Αμφιθέατρο ΕΜΠ, Αθήνα

Σεισμική απόκριση κιόνων και κιονοστοιχιών ή Σεισμική απόκριση αρχαίων μνημείων
Ο ρόλος των κατακόρυφων συνδέσμων

Η Βασιλική Παλιεράκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ, Μη-Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου ΙΑΜΟΝ και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Μουζάκης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το ΕΜΠ σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο workshop με θέμα:

«Σεισμική απόκριση κιόνων και κιονοστοιχιών ή Σεισμική απόκριση αρχαίων μνημείων – Ο ρόλος των κατακόρυφων συνδέσμων»

το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΙΑΜΟΝ : Reinforced interfaces between structural members in ancient monuments.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα, Ελλάδα στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου). Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής- παρακολούθησης της συνάντησης εξ αποστάσεως.

Σκοπός του workshop είναι μία διαδραστική συνάντηση με ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες και λοιπούς ενδιαφερόμενους όπου θα παρουσιαστεί η έρευνα  που έχει γίνει στο αντικείμενο των αρχαίων μνημείων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε διεπιφάνειες με κατακόρυφους συνδέσμους μεταξύ δομικών μελών σε αρχαία μνημεία.   

Διακεκριμένοι επιστήμονες θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές (τα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα).

Αντικείμενα/ Θεματικές ενότητες του workshop:

  1. Πειραματική διερεύνηση αρχαίων μνημείων
  2. Αναλυτική διερεύνηση αρχαίων μνημείων με πεπερασμένα (FEM) ή διακριτά (DEM) στοιχεία
  3. Σύνδεσμοι σε αρχαία μνημεία
  4. Πρακτικές εφαρμογές ενισχυμένων με συνδέσμους διεπιφανειών σε αρχαία μνημεία

Θα εκδοθούν Πρακτικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις Περιλήψεις, καθώς και παρουσιάσεις, εφόσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες. Τα Πρακτικά θα αποσταλούν  ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου, ενεργού για 30 ημέρες.

Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ

Το ερευνητικό έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 7340)